Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
102 rocznica odzyskania niepodległości

 

W obecnym - 2020 roku obchodzimy już 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

11 November 2020

To nasze święto narodowe obchodzone jest na pamiątkę wyswobodzenia się naszego kraju spod jarzma zaborów po 123 latach niewoli. Uchwalono je na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione 22 lipca 1945, zostało przywrócone w 1989 roku jako dzień wolny od pracy. Data świętowania historycznie wiąże się z zawarciem pokoju w Compiègne podpisanym 11.11.1918 r. pomiędzy Ententą a Cesarstwem Niemieckim. Akt ten ostatecznie dokumentował klęskę Niemiec, a tym samym kończył I wojnę światową. W Polsce tego dnia 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, a wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z terenów Królestwa Polskiego.

 

 

 

Pierwsze uroczyste obchody tego święta odbyły się w 1920 roku, kiedy to Piłsudskiemu wręczono buławę marszałkowską jako Naczelnemu Wodzowi państwa. W latach 1926-34 uroczystości miały charakter wojskowy i wiązały się z przeglądem oddziałów i odbiorem defilady przez Piłsudskiego. Następnie do wybuchu II wojny światowej zyskały one status święta państwowego. W latach 1939-45 jego obchodzenie było niemożliwe, z kolei w okresie PRL-u - nielegalne. W latach 80. obchody organizowane przez władze koncentrowały się w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Od 1989 roku świętowanie wyrażamy przez uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach – przede wszystkim w przemarszach i paradach, ale również biegach, koncertach, wykładach czy inscenizacjach.

 

 

Pamiętajmy, że:

Wolność nie jest żadnym przywilejem, lecz zadaniem

/Georges Bernanos/