Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

19 marca 2021
  Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEiN od poniedziałku 22 marca do 11 kwietnia br. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.  W okresie tym naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie
17 marca 2021
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów wg poniższego opisu: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców –
16 marca 2021
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza rekrutację na następujące kursy/szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja”: Diagnostyka
12 marca 2021
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach informuje o rozpoczynających się kursach realizowanych w ramach projektu: "Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię

Obecnie realizujemy projekty:  

Projekty zrealizowane:  

Nauczycielem wszystkiego

jest praktyka

/Gajusz Juliusz Cezar/

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

AKTUALNOŚCI

„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”
"Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe  CKPiU w Gorlicach"
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
"Perspektywa – nowa jakość kształcenia w powiecie gorlickim"
„Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego"
„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”
„Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim – II edycja” - przejdź do opisu projektu