Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt

Projekty


„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”


 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas trwania: 2010 – 2014

 

Cele projektu:

 • wzmocnienie kształcenia zawodowego,
 • skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy,
 • poprawa społecznego odbioru tego segmentu edukacji.

 

Podejmowane działania - modernizacja i zakup wyposażenia dla Centrum:

 • modernizacja 3 pracowni branży elektrycznej (maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych, instalacji i montażu elektrycznego, elektrotechniki i elektroniki),
 • modernizacja pracowni technik komputerowych i AutoCada,
 • zakup wózka jezdniowego (widłowego).

 

Podejmowane działania - kursy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135,
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141,
 • kurs kierowcy wózka jezdniowego,
 • kurs projektowania w programie AutoCad.

 

Pełnoletnia młodzież ponadgimnazjalna uczestniczyła w zorganizowanych w ramach projektu kursach spawania metodami MAG i TIG, kierowcy wózka jezdniowego i projektowania w programie AutoCad. Wszystkie ww. kursy kończyły się stosownymi egzaminami potwierdzającymi zdobyte kwalifikacje i pozwalającymi na uzyskanie certyfikatów oraz zaświadczeń uznawanych przez pracodawców. Dzięki projektowi w ciągu czterech lat jego trwania 550 uczniów zdobyło nowe umiejętności i kwalifikacje.

 

Jesteśmy przekonani, że nabyte przez kursantów uprawnienia realnie przełożą się na ich późniejsze aktywne funkcjonowanie na rynku pracy. Nie ma bowiem nic cenniejszego niż inwestowanie w młodzież.