Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Galeria CKZ w Gorlicach

Pracownie mechaniczne

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

Pracownie elektryczne

Pracownie samochodowe

Pracownia fryzjerska

Klasopracownie, Sala audiowizualna  i Czytelnia multimedialna