Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czas trwania: 2011- 2015

 

Cele projektu:

 • wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu,
 • podniesienie konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości,
 • wzmocnienie kompetencji mieszkańców subregionu poprzez wykorzystanie nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego,
 • doradztwo, wizyty studyjne oraz stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu terytorialnego subregionu.

 

Zrealizowane działania:

 • zagospodarowanie otoczenia siedziby Centrum w Gorlicach,
 • modernizacja pracowni spawania elektrycznego i gazowego oraz zakup jej wyposażenia,
 • wykonanie sali multimedialnej w miejscu dawnej odlewni.

 

W ramach projektu organizowane były również cyklicznie różnorodne kursy, konferencje i szkolenia skierowane głównie do dorosłych mieszkańców powiatu gorlickiego:

 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG -135,
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 141,
 • kurs ręcznego cięcia plazmowego,
 • kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC,
 • kurs projektowania w programie AutoCad,
 • kurs obsługi komputera - pakiet Office,
 • kurs kierowcy wózka jezdniowego,
 • kurs z zakresu przedsiębiorczości - zakładanie i prowadzenie firmy,
 • specjalistyczny kurs elektryczny na uprawnienia SEP (G1),
 • konferencje i szkolenia o tematyce rolniczej.

 

Projekt objął również przeprowadzenie specjalistycznych kursów skierowanych do kadry Centrum:

 • kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG -135,
 • kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG -141,
 • kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG -135,
 • kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG -141,
 • kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodami otulonymi - metoda MMA - 111.
 • Łącznie ze wszystkich ww. form szkoleniowych skorzystało 1357 osób.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt

Projekty


„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

SPPW Szwajcarsko - Polski Program Współpracy


 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY