Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

Projekt został zrealizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

Projekt wpisuje się w dotychczasowe działania w zakresie gruntownej modernizacji Centrum i stanowi dopełnienie inwestycji, jaką była przebudowa pomieszczenia po dawnej odlewni na salę audiowizualną.

 

Czas trwania: 2014 – 2015

 

Cele projektu:

  • poprawa jakości usług edukacyjnych,
  • rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

 

Zrealizowane działania:

  • projektor cyfrowy wraz z osprzętem (scaler, serwer, UPS, obiektyw, system projekcji 3D),
  • cyfrowy procesor dźwięku,
  • sprzęt komputerowy do obsługi projektora oraz na potrzeby prowadzenia szkoleń.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeszkolenie w ciągu 5 lat ok. 200 osób w zawodzie samodzielny księgowy - doradca podatkowy.

 

W efekcie działań projektowych sala audiowizualna zyskała nowoczesny projektor cyfrowy umożliwiający projekcje wysokiej rozdzielczości zarówno 2D jak i 3D. Uzupełnienie systemu nagłośnienia sali audiowizualnej o cyfrowy procesor dźwięku pozwala na projekcje z wielokanałowym nagłośnieniem i uzyskanie efektów dźwięku dookolnego i przestrzennego.

Projekty


"Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe

CKPiU w Gorlicach"


 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY