Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje


Obecnie w Centrum realizowany jest projekt:

 

W Centrum były również realizowane następujące projekty:

 

Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach to bardzo nowoczesna placówka, posiadająca doskonały sprzęt techno-dydaktyczny.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych projektów poprzez kliknięcie nazwy projektu lub wybór danego projektu w zakładce „Projekty” menu strony.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

Projekty


 Od początku działalności Centrum, tj. od 1 stycznia 2009 roku zrealizowano szereg działań zmierzających do modernizacji placówki i unowocześniania jej bazy szkoleniowej. W tym okresie w Centrum zrealizowano 7 dużych projektów. W ramach tych projektów oraz środków własnych Powiatu Gorlickiego zainwestowano w modernizację budowlaną oraz bazę dydaktyczną Centrum łącznie około 9,5 mln zł, a łącznie z tzw. efektami miękkimi w postaci przeprowadzonych kursów i szkoleń łącznie zainwestowana kwota wyniosła ok. 13 mln zł.

STRONA GŁÓWNA