Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

Uchwałą Nr XXXVI/299/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 12 listopada 2009 r. został przyjęty do realizacji projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”.

 

Czas trwania: 2010 – 2012 (czas trwania prac termomodernizacyjnych budynków Centrum)

 

W ramach projektu zostały zrealizowane zadania z zakresu termomodernizacji obiektów 9 jednostek podległych Powiatowi Gorlickiemu, w tym dwóch obiektów Centrum, tj. :

  • Siedziby Centrum w Gorlicach,
  • Oddziału Centrum w Bieczu.

 

Prace termomodernizacyjne objęły:

  • docieplenie ścian i dachów budynków Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
  • odnowienie elewacji budynków Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
  • wymianę okien w budynkach Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
  • instalację nowej kotłowni gazowej w budynku Centrum w Gorlicach.

 

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przynoszą obecnie wymierne efekty ekonomiczne w postaci oszczędności związanych z niższymi kosztami ogrzewania budynków Centrum.

 

Projektowi zawdzięczamy również obecny estetyczny wygląd budynków Centrum.

Projekty


"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego"


 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY