Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Organizacja zajęć od 22 marca

 

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEiN od poniedziałku 22 marca do 11 kwietnia br. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.  W okresie tym naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu stanowi jeden z wyjątków - organizacja tych zajęć zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Z uwagi na powyższe informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r. zajęcia organizowane w  CKZ  w Gorlicach będą odbywać się nadal wg zasad obowiązujących od 30 listopada 2020 r. tj.:

  1. Przedmioty realizowane w ramach kształcenia praktycznego (55 min.) będą odbywać się w formie stacjonarnej w placówce - zgodnie z planem. W szczególnych przypadkach z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć praktycznych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego oraz ograniczenie tygodniowego wymiaru zajęć praktycznych do 10 godzin szczegółowe informacje odnośnie sposobu organizacji tych zajęć zostaną przekazane bezpośrednio uczniom. 
  2. Zajęcia teoretyczne (45 min.) będą realizowane tak jak dotychczas tj. w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość takich jak poczta elektroniczna czy komunikatory.

 


UWAGA - podczas zajęć realizowanych stacjonarnie obowiązują wprowadzone z dniem 1 września 2020 r. procedury bezpieczeństwa oraz wprowadzony w dn. 15 października 2020 r. aneks nr 1 do tych procedur. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur bezpieczeństwa zarówno Uczniów jak i Rodziców / Opiekunów prawnych tak na terenie placówki jak również w drodze do i z Centrum.

W celu zapoznania się z pełnym tekstem obowiązujących w Centrum procedur bezpieczeństwa oraz aneksem nr 1 do tych procedur proszę kliknąć w poniższe linki:

„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r.”

Aneks nr 1 do "Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r."

 


Informacja MEN w zakresie zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych poniżej:

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek od 22 marca br. – komunikat MEN

 


Harmonogram dodatkowych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w Placówce dostępny jest tutaj

 

19 marca 2021

Strona główna