Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje


Projekt realizowany w ramach Działania 1.1. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Czas trwania: 2009 – 2012

 

Cel ogólny projektu:
Poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców południowej Małopolski oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych służące zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

 

Cele bezpośrednie projektu:

  • Stworzenie Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej jako elementu wzmacniającego dostępność oraz poziom kształcenia zawodowego,
  • Utworzenie nowych pracowni włączonych w sieć kształcenia zawodowego,
  • Zwiększenie oferty edukacyjnej na poziomie lokalnym oraz subregionalnym,
  • Poprawa warunków kształcenia i jakości kadry nauczycielskiej.

 

Przedmiot projektu (zrealizowany w CKPiU w Gorlicach) - utworzenie i modernizacja 5 pracowni branż samochodowej oraz mechanicznej, tj.:

  • pracowni diagnostyki i napraw silników samochodowych,
  • pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych,
  • pracowni napraw blacharskich pojazdów samochodowych,
  • pracowni obróbki CNC,
  • pracowni obróbki skrawaniem – obrabiarki konwencjonalne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu w postaci nowoczesnych pracowni branż mechanicznej i samochodowej w zakładce galeria.

 

Więcej informacji o projekcie „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej” tutaj.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl

Projekty


„Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”


 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY