Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu" realizowanym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

26 November 2020

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatów gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

W ramach projektu oferujemy: staże, szkolenia zawodowe, refundacje doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, wsparcie pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjne psychologiczne.

Szczegółowe informacje w biurach projektu: w Gorlicach, ul. 11 Listopada 27 tel. 517 247 200 i w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, tel. 519 654 650 i oraz na stronie internetowej projektu, www.kluczemdosukcesu.pakd.pl 

Ulotka projektu: tutaj