Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Egzaminy z kwalifikacji w zawodach – sesja zimowa 2020/2021

W dn. 11 stycznia 2021 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. Prosimy aby osoby przystępujące w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach do etapów praktycznych egzaminów z kwalifikacji w zawodach w sesji zimowej roku szkolnego 2020/2021 (styczeń 2021 r.) zapoznały się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia tych egzaminów wprowadzonymi w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Pobierz plik z wytycznymi


W sesji zimowej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

  • AU.04    Eksploatacja środków transportu drogowego (11.01.2021 r.), 
  • AU.21    Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (13.01.2021 r.),
  • EE.26     Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (11.01.2021 r.),
  • E.24        Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (11.01.2021 r.),
  • MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (13.01.2021 r.),
  • MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (11.01.2021 r.),
  • MG.44  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (13.01.2021 r.).

 

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

 


Informacje nt. ww. egzaminów z kwalifikacji w zawodach dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

04 January 2021

Strona główna