Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Harmonogramy realizacji kursów: II, III, IV '2021

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach informuje o rozpoczynających się kursach realizowanych w ramach projektu:

"Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

 


Harmonogramy kursów:

Kurs spawania metodą MAG (135)

Kurs kierowców wózków jezdniowych

Kurs obsługi obrabiarek CNC

Kurs spawania metodą MAG (135) - nowy kurs

Kurs projektowania w programie AutoCAD

 

12 March 2021

Strona główna