Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

 

W załączeniu informujemy o planowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach w 2021 roku postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

 

04 February 2021

Strona główna