Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Przedłużenie zawieszenia stacjonarnych zajęć praktycznych i kursowych 

 

W dniach od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe nadal będą prowadzić zdalne nauczanie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w naszej placówce w formie zajęć praktycznych i teoretycznych będą zatem nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych nie będą również realizowane zajęcia w ramach kursów organizowanych przez naszą placówkę.

 


Rodzicu, Uczniu,

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez naszą placówkę będą się odbywać zdalnie do 29 listopada br. ;
  • Nauczyciele będą się komunikować z Uczniami drogą elektroniczną, za pomocą komunikatorów, platform internetowych, telefonów; 
  • Każdy Uczeń powinien codziennie rano sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie zostaną mu przekazane informacje w zakresie tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć.
  • Zajęcia będą prowadzone w takim zakresie w jakim będzie to możliwe z uwagi na specyfikę naszej placówki, która zasadniczo jest placówką kształcenia praktycznego;
  • Zajęcia są obowiązkowe - podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i wiadomości jakie nabyli Uczniowie podczas zajęć.
  • Zostają uruchomione dodatkowe konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w Placówce. Konsultacje będą odbywać się poza godzinami zajęć planowych. W czasie konsultacji z nauczycielami mogą kontaktować się zarówno uczniowie np. w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, poprawy ocen itp. oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów np. w celu uzyskania informacji nt. postępów w nauce czy usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach. Informacja o terminach i godzinach konsultacji poszczególnych nauczycieli jednostki znajduje się tutaj.

 


Informujemy jednocześnie, że zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów klas IV technikum, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r. w okresie od 9 do 29 listopada br. istnieje możliwość organizacji zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia. Szczegółowe informacje odnośnie organizacji tego rodzaju zajęć w naszej placówce będą przekazywane na bieżąco.

 


Informacja MEN w zakresie zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych poniżej:

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN

 

06 November 2020

Strona główna