Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Zmiany w organizacji pracy Centrum Kształcenia Zawodowego

Z dniem 17 października 2020 r. powiat gorlicki zakwalifikowany został do strefy czerwonej, zatem z najwyższymi rygorami epidemicznymi. Mając na uwadze ten fakt oraz zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach informuje, że od dnia 19 października 2020 r. zajęcia będą odbywać się będą wg poniższych ustaleń:

 

  1. Zajęcia teoretyczne (45 min.) będą realizowane w formie zdalnej - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg ustalonych narzędzi, tj.: poczty elektronicznej oraz komunikatorów i innych narzędzi. Nauczyciele zweryfikują programy nauczania tak, aby dostosować je do wybranej metody kształcenia na odległość. Uczniowie klas, w których prowadzone będzie nauczanie zdalne, zostaną dodatkowo poinformowani. Nauczanie zdalne przedmiotów teoretycznych będzie obowiązywało do czasu, w którym powiat gorlicki będzie w strefie czerwonej, po zakwalifikowaniu powiatu do strefy żółtej, przejdziemy na system mieszany (hybrydowy).

 

  1. Przedmioty realizowane w ramach kształcenia praktycznego (55 min.) będą odbywać się w formie stacjonarnej w placówce - zgodnie z planem.

 

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów.

 

17 October 2020

Strona główna