Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pl
Zmiany w procedurach bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021

 

Informujemy o wprowadzeniu z dniem 15 października 2020 r. aneksu nr 1 do procedur bezpieczeństwa obowiązujących od początku roku szkolnego na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach oraz w Oddziale Centrum w Bieczu mających zastosowanie w związku z obowiązującym na terytorium całego kraju stanem epidemii. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami Uczniów jak i Rodziców / Opiekunów prawnych oraz Nauczycieli i Pracowników Centrum oraz ich przestrzeganie.


W celu zapoznania się z pełnym tekstem obowiązujących w Centrum procedur bezpieczeństwa oraz aneksem nr 1 do tych procedur proszę kliknąć w poniższe linki:

„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r.”

Aneks nr 1 do "Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r."

 

Poniżej wyciąg z najważniejszych zmian w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.


Najważniejsze zmiany dla Uczniów:

Uczeń uczęszczający na zajęcia zobowiązany jest mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczki w czasie pobytu w Centrum. W pracowni na zajęciach jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami (co najmniej 1,5 m) obowiązkowe jest noszenie przez ucznia maseczki, w celu zwiększenia ochrony uczniów w trakcie zajęć. Noszenie maseczki jest zawsze obowiązkowe poza salą, w której uczeń odbywa zajęcia – w szatni, na korytarzu, w toalecie, otoczeniu obiektu bez względu na możliwość zachowania dystansu pomiędzy osobami. 

 

Najważniejsze zmiany dla Nauczycieli / Pracowników:

Pracownicy zobowiązani są bezwzględnie stosować osłony ust i nosa w strefach wspólnych – pokój nauczycielski, pokój socjalny, łazienka, korytarz, itp.

 

15 October 2020

Strona główna