Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

W dn. 25.04.2018 r. na sali audiowizualnej CKPiU w Gorlicach miał miejsce finał VIII edycji Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs został zorganizowany przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorlicach. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych powiatu gorlickiego.


W uroczystym wręczeniu nagród laureatom i wyróżnionym uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, starosta gorlicki Karol Górski, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gorlicach Janusz Augustowski oraz członek Zarządu Powiatu Adam Urbanek.

Komisja oceniająca nadesłane prace wyłoniła zwycięzców konkursu w dwóch grupach wiekowych:

W grupie klas 0÷3 - I miejsce zajęła Weronika Szota z Zespołu Szkół w Brunarach.

W grupie klas 4÷7 - I miejsce zajęła Katarzyna Fiega z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej.

W tym samym dniu w Krakowie miała miejsce ocena nadesłanych prac laureatów etapu regionalnego z 18 placówek KRUS z terenu Małopolski. W końcowym rozstrzygnięciu praca Weroniki Szota z ZS w Brunarach zajęła III miejsce w swojej grupie wiekowej na etapie wojewódzkim. Tym samym Weronika Szota z ZS w Brunarach będzie reprezentować gorlicką placówkę, a tym samym powiat gorlicki, na etapie centralnym. Gratulujemy.

26 kwietnia 2018

Strona główna