Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
100 lat niepodległej Polski

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.

Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę

/Jan Paweł II/

08 listopada 2018

W obecnym - 2018 roku w sposób szczególny czcimy okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To święto narodowe obchodzone jest na pamiątkę wyswobodzenia się naszego kraju spod jarzma zaborów po 123 latach niewoli. Uchwalono je na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione 22 lipca 1945 przewrócono w 1989 roku jako dzień wolny od pracy.

Data świętowania historycznie wiąże się z zawarciem pokoju w Compiègne podpisanym 11.11.1918 r. pomiędzy Ententą a Cesarstwem Niemieckim. Akt ten ostatecznie dokumentował klęskę Niemiec, a tym samym kończył I wojnę światową. W Polsce tego dnia 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, a wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z terenów Królestwa Polskiego.

Pierwsze uroczyste obchody tego święta odbyły się w 1920 roku, kiedy to Piłsudskiemu wręczono buławę marszałkowską jako Naczelnemu Wodzowi państwa. W latach 1926-34 uroczystości miały charakter wojskowy i wiązały się z przeglądem oddziałów i odbiorem defilady przez Piłsudskiego. Następnie do wybuchu II wojny światowej zyskały one status święta państwowego. W latach 1939-45 jego obchodzenie było niemożliwe, z kolei w okresie PRL-u - nielegalne. W latach 80. obchody organizowane przez władze koncentrowały się w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Od 1989 roku świętowanie wyrażamy przez uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach – przede wszystkim w przemarszach i paradach, ale również biegach, koncertach, wykładach czy inscenizacjach.

 

 

Również Ziemia Gorlicka uczestniczyła i uczestniczy w tych jakże ważnych wydarzeniach. 15 października 1918 r. delegaci gmin z powiatu gorlickiego wybrali Tymczasową Powiatową Radę Narodową. Jej Komitet Wykonawczy podlegał bezpośrednio reprezentantowi rządu warszawskiego dla Galicji – Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie.

2 listopada 1918 roku Rada wydała odezwę do mieszkańców powiatu, w której dała wyraz świadomości patriotycznej słowami:

„Rodacy! Wielka godzina wybiła na zegarze dziejowym. W oczach naszych zmartwychwstaje, zrzuca pęta wiekowej niewoli Wolna, Niepodległa i Zjednoczona Polska. Jesteśmy wybrańcami losu. Dożyliśmy tej szczęśliwej chwili, którą opiewali nasi wieszczowie i poeci, do której tęskniły wszystkie porozbiorowe pokolenia i w grób się kładły, czekając na nią bezskutecznie.”

 

Mając na uwadze doniosłość wydarzeń sprzed wieku oraz potrzebę ich uhonorowania, mieszkańcy Gorlic i okolic mają możliwość wzięcia udziału w szeregu działań propagujących ideę niepodległości. Jednym z nich było z pewnością odsłonięcie Pomnika Niepodległości, który znajduje się na skwerze przy rondzie u zbiegu ulic: Słowackiego, Bieckiej, 3 Maja i Legionów. Uroczystości z tym związane odbyły się 15 października.

 

Natomiast w świąteczny weekend (8-11 listopada) zachęcamy m. in. do:

  • udziału w happeningu na rynku – utworzeniu żywej biało-czerwonej flagi,

  • zwiedzenia wystawy „Grób Twój w odległej gdzieś krainie... Artysta na polu chwały” zorganizowanej w stulecie zakończenia I wojny światowej, opowiadającej o losach artystów-żołnierzy w czasie działań wojennych (Dwór Karwacjanów),

  • obejrzenia projekcji Mappingu 3D wyświetlanego na budynku Bazyliki Mniejszej pt. „Mała-wielka Ojczyzna – gorlickie echa historii”,

  • zwiedzenia wystawy „Powrót Niepodległej na Ziemię Gorlicką” (Muzeum PTTK),

  • wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Belfersingers.

 

Świętujmy wspólnie w radości!