Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

Z dniem 1 września 2019 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach Uchwałą Nr XI/63/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 października 2019 r. zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.


Powyższe stanowi dostosowanie do zmian w przepisach oświatowych tj. ustawy z dn. 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późniejszymi zmianami).

 

31 października 2019

Strona główna