Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Drogi gorliczan do niepodległości

Pod takim hasłem odbyła się w dn. 05.10.2018 r. sesja popularnonaukowa w ramach IV Kromerowskich Spotkań z Historią. Organizatorem konferencji było I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach przy udziale Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Sesja miała miejsce w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach i była częścią powiatowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


Sesję prowadził Jerzy Tomasik - nauczyciel historii I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach.

 

Jednym z prelegentów sesji był Jerzy Giza, pedagog, publicysta historyczny, działacz niepodległościowy, który przybliżył temat organizacji „Wolność” - polskiej konspiracji niepodległościowej w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny światowej.


Prelekcje wygłosili także:

  • dr Wacław Szczepanik, który wygłosił wykład pt. „Polacy z zachodniej Galicji na frontach I wojny światowej” podkreślając, że pochodzi z Ciężkowic, a więc mówi także o swoich przodkach. Z powiatu gorlickiego w armii austro-węgierskiej walczyło ponad 12 tys. żołnierzy, w tym około 1200 z samych Gorlic. Szacuje się, że co 10-ty powołany do wojska zginął.
  • Andrzej Ćmiech, który wygłosił wykład pt. „Mieszkańcy ziemi gorlickiej w walce o niepodległość Polski” przybliżając sylwetki legionistów z ziemi gorlickiej.
     

Obecna na sesji młodzież oraz goście, wśród których byli m.in. wicestarosta Jerzy Nalepka, kierownik Wydziału oświaty, kultury i spraw społecznych UM Golice Aleksander Augustyn, dyrektorzy szkół – Jan Drożdż I LO Gorlice, Renata Stępień ZST Gorlice, Waldemar Gniady ZSZ Gorlice, Adam Tarsa CKPiU w Gorlicach i Beata Mikruta PP-P w Gorlicach, obejrzeli także prezentację Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915 „Od cwancygiera do podhalańczyka”. Konferencję uświetnił również występ szkolnego chóru.

 

Patronat na konferencją sprawował starosta Karol Górski.

 

Więcej informacji na portalach internetowych organizatorów I Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach i Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

05 października 2018

Strona główna