Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt
Egzaminy z kwalifikacji – sesja letnia 2017/2018

W dn. 22 czerwca 2018 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. W sesji letniej w CKPiU w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów z następujących kwalifikacji:

 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 
 • E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • E.24    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.


Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIa B – Mechanik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach,
 • IIIb B – Mechanik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach,
 • III B – Mechanik pojazdów samochodowych z ZSZ w Bieczu.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.18 nastąpi w dn. 27.06.2018 r. a zakończenie w dn. 03.07.2018 r.

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIa T – Technik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach,
 • III T – Technik pojazdów samochodowych z ZSZ w Bieczu,
 • III T – Technik pojazdów samochodowych z ZSZ w Bobowej.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.12 nastąpi w dn. 22.06.2018 r. a zakończenie w dn. 26.06.2018 r. 

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIb T – Technik elektryk z ZST w Gorlicach.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.08 nastąpi w dn. 22.06.2018 r. a zakończenie w dn. 23.06.2018 r.

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych będzie miał miejsce w dn. 26.06.2018 r.  o godz. 9:00.

Szczegółowe harmonogramy ustalające datę i godzinę egzaminu dla poszczególnych uczniów zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie CKPiU w Gorlicach oraz w szkołach macierzystych zdających uczniów.

Informacje nt. egzaminów z kwalifikacji M.18, M.12 oraz E.08 dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

18 czerwca 2018

Strona główna