Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt
Egzaminy z kwalifikacji – sesja letnia 2018/2019

W dn. 17 czerwca 2019 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. W sesji letniej w CKPiU w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów z następujących kwalifikacji:

 • A.69   Eksploatacja środków transportu drogowego,
 • E.07    Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • E.24    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 
 • M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.


Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego przystąpią uczniowie klasy IIIb B – Mechanik - kierowca z ZST w Gorlicach. Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji A.69 będzie miał miejsce w dn. 17.06.2019 r.  

 

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIb T – Technik elektryk z ZST w Gorlicach;
 • IIIb B –  Elektryk z ZST w Gorlicach;.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.08 nastąpi w dn. 24.06.2019 r. a zakończenie w dn. 26.06.2019 r.

 

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIa T – Technik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach;
 • III T   – Technik pojazdów samochodowych z ZSZ w Bieczu.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.12 nastąpi w dn. 27.06.2019 r. a zakończenie w dn. 29.06.2019 r.

 

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIa B – Mechanik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach,
 • III B  –   Mechanik pojazdów samochodowych z ZSZ w Bieczu.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.18 nastąpi w dn. 21.06.2019 r. a zakończenie w dn. 26.06.2019 r.

 

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji E.07 będzie miał miejsce w dn. 26.06.2019 r. 

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji E.24 będzie miał miejsce w dn. 17.06.2019 r. 

 

27 maja 2019

Strona główna