Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt
Egzaminy z kwalifikacji – sesja zimowa 2018/2019

W dn. 9 stycznia 2019 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. W sesji zimowej w CKPiU w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów z następujących kwalifikacji:

 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 
 • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 
 • E.07    Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • E.24    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.


Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIa T – Technik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach,
 • III T  –   Technik pojazdów samochodowych z ZSZ w Bieczu.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.18 nastąpi w dn. 11.01.2019 r. a zakończenie w dn. 15.01.2019 r.

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IVa T – Technik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach.

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji M.42 będzie miał miejsce w dn. 09.01.2019 r. o godz. 13:00.

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IIIb T – Technik elektryk z ZST w Gorlicach;
 • IIIb B –  Elektryk z ZST w Gorlicach;.

Rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.07 nastąpi w dn. 11.01.2019 r. a zakończenie w dn. 14.01.2019 r.

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych przystąpią uczniowie następujących klas:

 • IVb T – Technik elektryk z ZST w Gorlicach.

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych będzie miał miejsce w dn. 09.01.2019 r.  o godz. 9:00.

Szczegółowe harmonogramy ustalające datę i godzinę egzaminu dla poszczególnych uczniów zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie CKPiU w Gorlicach oraz w szkołach macierzystych zdających uczniów.

Informacje nt. egzaminów z kwalifikacji M.18, M.42, E.07 oraz E.24 dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

03 stycznia 2019

Strona główna