Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Egzaminy z kwalifikacji w zawodach – sesja letnia 2019/2020

W dn. 22 czerwca 2020 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. Prosimy aby osoby przystępujące w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach do etapów praktycznych egzaminów z kwalifikacji w zawodach w sesji letniej roku szkolnego 2019/2020 (czerwiec, lipiec 2020 r.) zapoznały się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia tych egzaminów wprowadzonymi w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Pobierz plik z wytycznymi


W sesji letniej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

  • AU.04    Eksploatacja środków transportu drogowego (22.06.2020 r.), 
  • A.69       Eksploatacja środków transportu drogowego (22.06.2020 r.),
  • E.24        Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (22.06.2020 r.),
  • MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (27.06÷09.07.2020r.),
  • AU. 21   Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (29.06÷02.07.2020 r.),
  • EE.05     Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (02.07÷03.07.2020r.),
  • MG.19  Użytkowanie obrabiarek skrawających (04.07.2020 r. i 06.07÷08.07.2020 r.)

 

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

 


Informacje nt. ww. egzaminów z kwalifikacji w zawodach dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

19 czerwca 2020

Strona główna