Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Egzaminy z kwalifikacji w zawodach – sesja zimowa 2019/2020

W dn. 9 stycznia 2020 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. W sesji zimowej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów z następujących kwalifikacji:

  • E.24    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • M.42  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

 

Oraz:

  • A.69   Eksploatacja środków transportu drogowego,
  • E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
  • M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

 


 

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych przystąpią uczniowie następujących klas:

  • IVb T – Technik elektryk z ZST w Gorlicach.

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych będzie miał miejsce w dn. 09.01.2020 r.  o godz. 9:00.

 

Do etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych przystąpią uczniowie następujących klas:

  • IVa T – Technik pojazdów samochodowych z ZST w Gorlicach.

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji M.42 będzie miał miejsce w dn. 09.01.2020 r. o godz. 13:00.

 

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji A.69  Eksploatacja środków transportu drogowego będzie miał miejsce w dn. 09.01.2020 r. o godz. 9:00.

 

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji E.08   Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych będzie miał miejsce w dn. 14.01.2020 r. o godz. 9:00.

 

Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych będzie miał miejsce w dn. 13.01.2020 r. o godz. 8:00.

 

Szczegółowe harmonogramy ustalające datę i godzinę egzaminu dla poszczególnych uczniów zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie CKPiU w Gorlicach oraz w szkołach macierzystych zdających uczniów.

Informacje nt. ww. egzaminów z kwalifikacji  dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

02 stycznia 2020

Strona główna