Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Festiwal Zawodów w Małopolsce - Kraków ‘2018

W dniach 22÷24 marca 2018 r. uczniowie i nauczyciele CKPiU w Gorlicach uczestniczyli w Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Małopolsce w Krakowie. Organizatorem targów był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. To już szósta edycja Festiwalu Zawodów – imprezy popularyzującej szkolnictwo zawodowe, mającej na celu umożliwienie młodzieży gimnazjalnej zapoznanie się z ofertą edukacyjną województwa.


Nasza placówka reprezentowała branżę mechaniczną i górniczo-hutniczą – na potrzeby targów przygotowaliśmy dwie prezentacje pt.:

„Diagnostyka silnika spalinowego” – uczniowie przeprowadzali diagnostykę silnika spalinowego polegającą na pomiarze ciśnienia sprężania w cylindrach oraz ocenie stanu technicznego układu elektrycznego silnika i stanu technicznego płynów eksploatacyjnych.

„Układ automatycznego sterowania napędem urządzeń mechanicznych” – uczniowie wykonali układ sterowania silnika elektrycznego wykorzystując podzespoły elektryczne takie jak: styczniki, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki przeciwporażeniowe, mierniki cyfrowe, silnik elektryczny oraz elementy automatyki takie jak przekaźniki czasowe.

Podczas targów zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki i uczestnictwa z przygotowanych prezentacjach.

 

24 marca 2018

Strona główna