Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze 

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul.11 Listopada 43, Gorlice

Starszy referent - Kierownik projektu

pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Informacja o wyniku naboru

10 lipca 2020

Strona główna