Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Informacja ws. sposobu przeprowadzenia egzaminów zawodowych w 2020 r.

Rodzicu, Uczniu

Prosimy aby osoby przystępujące w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach do etapów praktycznych egzaminów z kwalifikacji w zawodach w sesji letniej roku szkolnego 2019/2020 (czerwiec, lipiec 2020 r.)  zapoznały się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia tych egzaminów wprowadzonymi w związku z obowiązującym stanem epidemii. Pobierz plik z wytycznymi

Zwracamy uwagę, że sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi placówki nie później niż do 29 maja 2020 r.


Poniżej zamieszczamy wyciąg z wytycznych dotyczących sposobu przeprowadzania egzaminów dla zdających.

15 czerwca 2020

Strona główna