Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Nabór na staże / praktyki zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza nabór na STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE z możliwością wypłaty stypendium  dla uczniów realizowane w ramach projektu:

 

„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”

 

 


W stażach / praktykach zawodowych mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas techników i branżowych szkół I stopnia z terenu Powiatu Gorlickiego, Subregionu Sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego.

 

Planowany termin realizacji: lipiec - sierpień '2020 r.

Czas trwania stażu / praktyki zawodowej: 150 godzin

Branże: mechaniczna i górniczo-hutnicza, administracyjno-usługowa

 

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej placówki, w sekretariacie Twojej Szkoły oraz jednostce organizatora tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

 

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia:

 

19 czerwca 2020 roku

 

w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00 lub w sekretariacie szkoły.

 

Dodatkowe informacje: tel. 18 353 56 10

 

Informacja o naborze na staże / praktyki zawodowe 

 

02 czerwca 2020

Strona główna