Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Nabór uzupełniający na szkolenie z zakresu fotografii reklamowej

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza nabór uzupełniający na szkolenie realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” tj.:

 

Szkolenie z zakresu fotografii reklamowej (50 godzin).

 


W w/w szkoleniu mogą uczestniczyć pełnoletni uczniowie techników z terenu Powiatu Gorlickiego, Subregionu Sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego kształcący się w branży administracyjno-usługowej.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj, w sekretariacie szkoły oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43.

 

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia:

 

07 listopada 2018 roku

 

w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00 lub w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru oraz realizacji staży/praktyk zawodowych znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz Regulaminie udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce zawodowej w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców-Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” zamieszczonych tutaj.


Dodatkowe informacje: tel. 18 352 02 90

 

06 listopada 2018

Strona główna