Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Ogłoszenie - rozbiórka budynku magazynu

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o możliwości pozyskania gruzu z rozbiórki budynku magazynowego znajdującego się na posesji Placówki przy ul. 11-go Listopada 43, w Gorlicach. Przedmiotowy materiał byłby przekazany nieodpłatnie w zamian za rozburzenie zabudowań i wykonanie zakresu robót podanego w treści ogłoszenia.

 


Pełny tekst ogłoszenia.

 

28 maja 2019

Strona główna