Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza zamówienie na pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych wg poniższego opisu:

 

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Wyjaśnienia do zamówienia

Informacja o wyborze oferty

 

 

11 września 2020

Strona główna