Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Organizacja kursów i szkoleń

Od 6 czerwca 2020 r. uczestnicy kursów/szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” mogą uczestniczyć w zajęciach. 


Udział w kursie/szkoleniu nie jest obowiązkowy, jest dobrowolny. W kursie/szkoleniu może wziąć udział uczeń, który jest zdrowy bez objawów choroby zakaźnej, a w jego domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

Zajęcia są realizowane w grupach. Uczeń biorący udział w kursie/szkoleniu jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującymi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, procedurami bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego (w związku z COVID-19), zamieszczonymi na stronie internetowej placówki co poświadcza poprzez złożenie stosownego oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Centrum przed przystąpieniem do kursu/szkolenia.

Uczeń biorący udział w kursie/szkoleniu jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do zasad zawartych w ww. procedurach. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa równoznaczne jest z narażaniem siebie i innych osób przebywających na terenie jednostki na niebezpieczeństwo. 

Zajęcia odbywać się będą na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy 11 listopada 43 w Gorlicach w wyznaczonych salach/pracowniach i o określonych godzinach określonych w harmonogramie kursu/szkolenia.

Prosimy o zapoznanie się się z poniżej zamieszczonymi procedurami bezpieczeństwa i szczegółowymi zasadami organizacji kursów/szkoleń. 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Procedury organizacji kursów/szkoleń

Oświadczenie uczestnika kursu/szkolenia

 

 

05 czerwca 2020

Strona główna