Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt
Pilne - prosimy o zapoznanie się uczniów i rodziców z poniższą informacją

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek, w tym ograniczenie funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach zostało przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.


Jednocześnie w celu umożliwienia rozpoczęcia nauki na odległość prosimy wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach o przekazanie następujących danych i informacji na adres e-mail: sekretariat@ckz.gorlice.pl 

 1. Nazwisko i Imię,
 2. Klasa i szkoła, do której uczęszczasz,
 3. Twój adres e-mail,
 4. Czy posiadasz możliwość korzystania ze zdalnego nauczania przez sieć Internet,
 5. Jeśli tak - jakim sprzętem dysponujesz: komputer PC z kamerą, tablet, smartfon.

Rodzicu, Uczniu,

 • Ze względu na Wasze bezpieczeństwo zdrowotne, zajęcia będą się odbywać zdalnie od dnia 25 marca br. do dnia 10 kwietnia br. ;
 • Nauczyciele będą się komunikować z Uczniami drogą elektroniczną; 
 • Każdy Uczeń powinien codziennie rano sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie zostaną mu przekazane informacje w zakresie tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć.
 • Zajęcia będą prowadzone w takim zakresie w jakim będzie to możliwe z uwagi na specyfikę naszej placówki, która zasadniczo jest placówką kształcenia praktycznego;
 • Zajęcia są obowiązkowe - podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i wiadomości jakie nabyli Uczniowie podczas zajęć. 

 


Linki do bieżących informacji na stronach internetowych:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

23 marca 2020

Strona główna