Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Spotkanie Samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń

W dn. 12.12.2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach miało miejsce spotkanie Samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą, ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Związek Miast Polskich.


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.  Spotkanie otworzyła Starosta Gorlicki Maria Gubała, następnie moderator Grupy Wymiany Doświadczeń Zbigniew Czelepak wprowadził uczestników do tematyki spotkania, poddał również analizie wyniki ankiet uczniów klas pierwszych ponadpodstawowych dotyczących preferencji wyboru szkoły i kierunku kształcenia.
Prezentacje z zakresu problemów zarządzania oświatą w powiecie gorlickim przedstawił Tadeusz Mikrut - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. Praktyczne wnioski z funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji przedstawiła Renata Stępień - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, kieleckiego, łańcuckiego oraz nowotarskiego, a także eksperci Związku Miast Polskich.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z praktycznymi efektami działań powiatu gorlickiego w obszarze kształcenia zawodowego zwiedzając pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.


Poniżej fotorelacja ze spotkania.

 

16 grudnia 2019

Strona główna