Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
23 grudnia 2019

Z obchodami Świąt Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji zachowanych do dzisiaj, a należą do nich:  Wigilia (z łaciny „nocne czuwanie”),  puste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, sianko pod obrusem, dzielenie się opłatkiem,  śpiewanie kolęd, Pasterka i choinka.

Nieśmy więc przez pokolenia tę bogatą tradycję, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest – nie tylko w pięknym czasie świąt – patrzenie na drugiego człowieka, przebywanie z nim i wspólne przeżywanie tych uroczystych dni.

 

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku życzą

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

CKZ w Gorlicach

 

 

Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne i ciepłe święta w całym roku kalendarzowym. Według dostępnych źródeł najwcześniejsze wzmianki mówiące o wprowadzeniu tego święta do kalendarza liturgicznego pochodzą z III lub IV w. n.e., zaś dzień 25 grudnia pojawia się w komentarzu do Księgi Daniela: „Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym narodził się w Betlejem, miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi”.