Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Szkolenie z zakresu klimatyzacji samochodowej

W dn. 10 maja 2019 r. w CKPiU w Gorlicach miało miejsce szkolenie z zakresu klimatyzacji samochodowej. Szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Centrum zostało przeprowadzone przez przedstawiciela firmy ProfiAuto Pana Tomasza Sadkiewicza. 


 

Tematyka szkolenia objęła zagadnienia związane z budową, zasadą działania oraz obsługą i naprawą układów klimatyzacji samochodowej. Słuchacze zapoznali się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w tej dziedzinie w tym dotyczącymi nowego czynnika chłodniczego obowiązkowo już stosowanego w nowych pojazdach. Podczas szkolenia zostały szczegółowo omówione zasady obsługi  układów klimatyzacji samochodowej oraz metody diagnozowania i sposoby naprawy usterek tych układów. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji z zakresu klimatyzacji samochodowej.

Poniżej galeria szkolenia.

 

10 maja 2019

Strona główna