Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Telefony komórkowe i routery Wi-Fi a bezpieczeństwo

Praktycznie wszyscy obecnie korzystamy z telefonów komórkowych i bezprzewodowych routerów Wi-Fi. Urządzenia te emitują pola elektromagnetyczne.

Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań naukowych, tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo na temat zagrożeń dla zdrowia i życia w przypadku długoterminowego narażenia organizmu na działanie promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez telefonię komórkową czy routery Wi-Fi. Zatem nie wiadomo, czy aktualne normy i standardy bezpieczeństwa w tym zakresie są odpowiednie, by zapobiec chorobom.

 


W 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła stosowanie zasady ostrożności podczas korzystania z telefonów komórkowych. Według WHO zasadą ostrożności jest „polityka zarządzania ryzykiem w razie wysokiego stopnia nieznajomości naukowej, odzwierciedlająca wymagania, jakie powinny zostać podjęte w przypadku rzeczywistego zagrożenia bez oczekiwania na wyniki badań naukowych". Jednym z przykładów działań zapobiegawczych dotyczących oddziaływania telefonów komórkowych i urządzeń Wi-Fi jest Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) podpisana na Cyprze w listopadzie 2017 r. zawierająca zalecenia do stosowania w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez telefony komórkowe czy też routery Wi-Fi. Zalecenia zapobiegawcze dotyczą rzadkiego korzystania z telefonów komórkowych, ograniczania ich używania przez dzieci, stosowania telefonów komórkowych o niskich poziomach promieniowania i szerszego stosowania technologii umożliwiających korzystanie z zestawów słuchawkowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Deklaracji z Nikozji – stosując się do nich zapobiegniemy być może potencjalnym problemom zdrowotnym naszym i naszych bliskich.

 

Treść Deklaracji z Nikozji dostępna jest tutaj.

 

04 września 2019

Strona główna