Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dn. 04.04.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach miały miejsce Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom".


Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkół powiatu gorlickiego. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-VI szkół podstawowych, klasy VII-VIII i III klasy gimnazjum szkół podstawowych oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Turniej składał się z dwóch części tj. części pisemnej i ustnej. Prace oceniało jury w składzie: Przemysław Wszołek Dariusz Surmacz, Tomasz Tarasek, Eugeniusz Stukus, Sylwia Mucha.
 

Laureatami eliminacji zostali:
 

  • Tomasz Cygnarowicz - klasy I-VI szkół podstawowych;
  • Konrad Kruczek - klasy VII-VIII i III klasy gimnazjum szkół podstawowych;
  • Wojciech Mazur - szkoły ponadgimnazjalne.

 

Nagrody laureatom i dyplomy wszystkim uczestnikom turnieju wręczali wicestarosta Stanisław Kaszyk, burmistrz Gorlic Rafał Kukla, z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krzysztof Kosiba oraz dyrektor CKPiU w Gorlicach Adam Tarsa.

 

Więcej nt. eliminacji na stronie internetowej Powiatu Gorlickiego.

 

05 kwietnia 2019

Strona główna