Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Uwaga - od 30 listopada zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej

 

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEiN od 30 listopada 2020 r. zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Powyższe dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

 


Z uwagi na powyższe informujemy, że od dnia 30 listopada 2020 r. zajęcia organizowane w  CKZ  w Gorlicach będą odbywać się wg poniższych zasad:

  1. Przedmioty realizowane w ramach kształcenia praktycznego (55 min.) będą odbywać się w formie stacjonarnej w placówce - zgodnie z planem. W szczególnych przypadkach z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć praktycznych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego oraz ograniczenie tygodniowego wymiaru zajęć praktycznych do 10 godzin szczegółowe informacje odnośnie sposobu organizacji tych zajęć zostaną przekazane bezpośrednio uczniom. 
  2. Zajęcia teoretyczne (45 min.) będą realizowane tak jak dotychczas tj. w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość takich jak poczta elektroniczna czy komunikatory.

 


UWAGA - podczas zajęć realizowanych stacjonarnie obowiązują wprowadzone z dniem 1 września 2020 r. procedury bezpieczeństwa oraz wprowadzony w dn. 15 października 2020 r. aneks nr 1 do tych procedur. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur bezpieczeństwa zarówno Uczniów jak i Rodziców / Opiekunów prawnych tak na terenie placówki jak również w drodze do i z Centrum.

W celu zapoznania się z pełnym tekstem obowiązujących w Centrum procedur bezpieczeństwa oraz aneksem nr 1 do tych procedur proszę kliknąć w poniższe linki:

„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r.”

Aneks nr 1 do "Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r."

 


Informacja MEN w zakresie zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych poniżej:

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek od 30 listopada br. – komunikat MEN

 


Informujemy również, że zmianie uległ harmonogram  dodatkowych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w Placówce. Aktualny harmonogram konsultacji: tutaj

 

27 listopada 2020

Strona główna