Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Woda - produkt strategiczny

W dn. 04.10.2018 r. na sali audiowizualnej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach miała miejsce Konferencja pt. „Nadzór nad jakością wody i ocena ryzyka w świetle przepisów nowego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia”. Organizatorem konferencji była Jadwiga Wójtowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, konferencję współorganizował starosta gorlicki Karol Górski.


Konferencja skierowana była do samorządowców miast i gmin oraz przedstawicieli instytucji i firm zajmujących się zaopatrzeniem mieszkańców powiatu gorlickiego w wodę. Przybyli także reprezentanci podmiotów wykorzystujących wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujący wodę do spożycia. Uczestniczyli w niej także pracownicy laboratorium, pracownicy techniczni oraz personel bezpośrednio zajmujący się uzdatnianiem i dezynfekcją wody.

Uczestników spotkania powitała Jadwiga Wójtowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach oraz starosta gorlicki Karol Górski.

Prelekcje wygłosili:

  • mgr Daniel Cyz – dział nadzoru sanitarnego WSSE Kraków – Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu sprawującego nadzór nad jakością wody do spożycia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach.
  • dr Tadeusz Bochnia – zastępca dyrektora ds. wody MPWiK S.A. Kraków – Ocena ryzyka zdrowotnego i plany bezpieczeństwa wody dostarczanej konsumentom.Bezpieczeństwo zdrowotne wody do spożycia – eliminowanie potencjalnych zagrożeń na etapie produkcji dystrybucji wody.
  • dr inż. Tadeusz Żaba – dyrektor ds. produkcji MPWiK S.A. Kraków – Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie wodociągowym.
  • dr inż. Krzysztof Filipek – Przygotowanie gmin i przedsiębiorstw wodociągowych do zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

04 października 2018

Strona główna