Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

W dniu 07.11.2019 r. miała miejsce wycieczka zawodoznawcza do Elektrociepłowni w Rzeszowie, stanowiąca nagrodę główną w Konkursie Elektrycznym ISKRA. Wzięło w niej udział udział 45-ciu najlepszych uczniów w Konkursie Elektrycznym wraz z opiekunami, a także dyrektorzy CKZ w Gorlicach Adam Tarsa i ZSZ w Bobowej Wojciech Szafraniec. 

Wycieczka zawodoznawcza do Elektrociepłowni  Rzeszów

13 listopada 2019

Z Gorlic wyjechano o świcie, ale było warto, bo uczniowie - laureaci konkursu, mieli możliwość zapoznania się z pracą nowoczesnej Elektrociepłowni w Rzeszowie.

Co ważne, uczestnicy wycieczki wykazali bardzo duże zainteresowanie zagadnieniami z dziedziny energetyki, zwłaszcza procesami spalania odpadów, których Elektrociepłownia spala w ciągu roku ponad 100 tys. ton. Zainteresowanie było uzasadnione, bo to przecież bardzo ważne obszary związane z ochroną środowiska, w tym z utylizacją coraz większej ilości powstających codziennie odpadów. Uczestnicy wycieczki, uczniowie trzech szkół powiatu gorlickiego, tj.: ZST w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach i ZSZ w Bobowej, to przyszli technicy elektrycy, elektronicy, mechatronicy, technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technicy pojazdów samochodowych. Wycieczka miała bogaty, ponad 4-ro godzinny program związany z prezentacją działalności PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Uczestników wycieczki oraz opiekunów, powitał Dyrektor Elektrociepłowni w Rzeszowie Grzegorz Gilewicz, który opowiedział o działalności firmy oraz przedstawił ciekawą prezentację zawierającą dane liczbowe dotyczące efektów pracy zakładu. Następnie osoby reprezentujące kadrę kierowniczą Elektrociepłowni, zaprezentowały procesy ciepłownicze zachodzące w Elektrociepłowni.

Po części „oficjalnej”, profesjonalni przewodnicy oprowadzili uczestników wycieczki po wydziałach zakładu oraz bardzo ciekawie i merytorycznie opowiedzieli o działalności Elektrociepłowni. Szczegółowymi wyjaśnieniami służyli przewodnicy wycieczki, a byli nimi kierownicy Wydziałów Elektrociepłowni, zatem osoby bardzo kompetentne, posiadające dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z zakresem działalności zakładu. Należy podkreślić, iż byli otwarci na liczne pytania uczniów i opiekunów wycieczki, świadczące o zainteresowaniu uczestników. Zaprezentowane zagadnienia, z pewnością będą przydatne w pracy zawodowej przyszłych absolwentów naszych szkół.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym ponad połowę potrzeb grzewczych Rzeszowa.

W swej bardzo nowoczesnej działalności stosuje technologie przyjazne środowisku, promuje ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekologicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpadami. Od wielu lat konsekwentnie realizowane są programy, które ograniczają oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne. Oddział w Rzeszowie jest także właścicielem Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. ITPOE, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic. Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energii Ciepła, jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie. Obecnie, dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane również w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki, które teraz trafiają na składowisko.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. W przypadku spalarni odpadów obowiązują wymagania znacznie bardziej restrykcyjne niż dla innych obiektów wytwarzających energię. Rozwiązania zastosowane w ITPOE z nawiązką te normy spełniają. Dzięki inwestycji wyprodukowane w ITPOE ciepło zasila miejską sieć, natomiast energia elektryczna jest wprowadzana do systemu elektroenergetycznego.

Warto w tym miejscu, w sposób szczególny, podziękować patronom Konkursu Elektrycznego ISKRA, dzięki którym możliwa była organizacja Trzeciego Konkursu Elektrycznego ISKRA oraz wycieczki zawodoznawczej, stanowiącej nagrodę główną dla 45-ciu najlepszych uczniów w konkursie, tj.: Staroście Gorlickiemu Marii Gubale oraz Wiceprezesowi Zarządu ds. Innowacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pawłowi Śliwie.

Ponadto należy podziękować Dyrektorowi PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Grzegorzowi Gilewiczowi, który  bardzo życzliwie wsparł inicjatywę organizacji wycieczki zawodoznawczej. W organizacji konkursu oraz wycieczki pomocy udzielili również, Główny Specjalista ds. Komunikacji w spółce PGE Energia Ciepła S.A. Dariusz Dybciak i Kierownik Wydziału HR, Organizacji i Administracji Elektrociepłowni Piotr Pater wraz ze Specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi Barbarą Dąbek i Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi Izabelą Majer. Słowa podziękowania należą się także, Kierownikom Wydziałów Elektrociepłowni, którzy fachowo oprowadzili uczestników wycieczki po Elektrociepłowni, a także odpowiedzieli na wiele nurtujących uczniów pytań.

Mając na uwadze duże zainteresowanie uczniów problemami energetycznymi, wyrażone również podczas wycieczki w Elektrociepłowni w Rzeszowie, podobnie zresztą, jak rok temu w ZEW Solina-Myczkowce, a także dwa lata temu w Elektrowni w Bełchatowie, warto kontynuować w przyszłości ideę organizacji kolejnych edycji Konkursu Elektrycznego,  chętnych na pewno nie zabraknie.  

Poniżej galeria z wycieczki.