Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Wydłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do dn. 26.04.2020 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek, w tym ograniczenie funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r.


Rodzicu, Uczniu,

  • Po Świętach Wielkanocnych ze względu na Wasze bezpieczeństwo zdrowotne zajęcia będą się nadal odbywać zdalnie do dnia 26 kwietnia br. ;
  • Nauczyciele będą się komunikować z Uczniami drogą elektroniczną;
  • Każdy Uczeń powinien codziennie rano sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie zostaną mu przekazane informacje w zakresie tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć.
  • Zajęcia będą prowadzone w takim zakresie w jakim będzie to możliwe z uwagi na specyfikę naszej placówki, która zasadniczo jest placówką kształcenia praktycznego;
  • Zajęcia są obowiązkowe - podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i wiadomości jakie nabyli Uczniowie podczas zajęć.

 


Linki do bieżących informacji na stronach internetowych:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

09 kwietnia 2020

Strona główna