Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Wyniki naboru na staże/praktyki zawodowe

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru na staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”.

 


 

Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wyłoniła osoby, które zakwalifikowały się do odbycia stażu/praktyki zawodowej.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej - 06.06.2019 r. 

Aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej - 24.06.2019 r.

Aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej - 01.07.2019 r.

24 maja 2019

Strona główna