Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Wyniki naboru na studia podyplomowe

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru na studia podyplomowe z zakresu kosmetologii dla nauczyciela realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”.

 


Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wyłoniła osoby, które zakwalifikowały się na studia podyplomowe w ramach realizowanego projektu.​

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

 

28 września 2018

Strona główna