Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Wyniki naboru uzupełniającego na kurs kosmetyczny

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach informuje o wynikach naboru na kurs realizowany w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”:

 

Kurs kosmetyczny (60 godzin)

 


Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wyłoniła osoby, które zakwalifikowały się na dany kurs w ramach realizowanego projektu.​

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

 

29 maja 2020

Strona główna