Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
XIX Powiatowy Konkurs Ortograficzny

W dn. 02.04.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach miał miejsce XIX Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów, którzy pisząc dyktando zmagali się z zasadami ortografii i interpunkcji.


Konkurs miał na celu propagowanie kultury języka polskiego, szerzenie wśród młodzieży nawyków pracy nad poprawnością językową, kształcenie umiejętności poprawnego, biegłego i płynnego pisania oraz motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii. Konkursowi patronowała Starosta Gorlicki Maria Gubała - fundator nagrody i dyplomów.

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii Powiatu Gorlickiego” uzyskał Jakub Ryndak uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach. II miejsce i tytułu I Wicemistrza Ortografii Powiatu Gorlickiego otrzymał Wojciech Spólnik z I LO w Gorlicach, a III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ortografii Powiatu Gorlickiego uzyskał Konrad Siuta z ZS nr 1 w Gorlicach.

Więcej o konkursie na stronie internetowej Powiatu Gorlickiego.

 

04 kwietnia 2019

Strona główna