Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Zajęcia stacjonarne w dniach 16÷20 listopada - klasy IV Technikum

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEiN klasom IV technikum, których uczniowie zdają w sesji zimowej (styczeń-luty 2021) egzamin z kwalifikacji w zawodzie umożliwiono udział w zajęciach praktycznych organizowanych w formie stacjonarnej. 


W związku z powyższym w tygodniu 16÷20 listopada 2020 r. następujące klasy będą realizowały zajęcia praktyczne w naszej placówce w formie stacjonarnej: 

 

  1. Klasa IVa T Technik Pojazdów Samochodowych ZST Gorlice - zajęcia realizowane we wtorek, zajęcia odbywają się stacjonarnie z podziałem na grupy (szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio uczniom);
  2. Klasa IV T Technik Mechanik ZSZ Biecz - zajęcia realizowane we środę, zajęcia odbywają się stacjonarnie z podziałem na grupy (szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio uczniom);
  3. Klasa IVb T Technik Elektryk ZST Gorlice - zajęcia realizowane w piątek, zajęcia odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem.

 

Pozostałe klasy realizują zajęcia zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

16 listopada 2020

Strona główna