Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Zawieszenie stacjonarnych zajęć praktycznych i kursowych 

 

Od dn. 24.10.2020 r. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w naszej placówce w formie zajęć praktycznych i teoretycznych będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć stacjonarnych obowiązuje do dn. 08.11.2020 r. 

Informujemy jednocześnie, że w związku z zaistniałą sytuacją odwołane zostają wszystkie zajęcia w ramach następujących kursów:

  1. Kurs kierowców wózków jezdniowych
  2. Kurs spawania metodą TIG
  3. Kurs fryzjerski
  4. Kurs wizażu, stylizacji i makijaż

 

W przypadku wznowienia zajęć w ramach ww. kursów ich uczestnicy otrzymają w tym zakresie stosowną informację.


Rodzicu, Uczniu,

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez naszą placówkę będą się odbywać zdalnie w dniach od 24  października  do dnia 8 listopada br. ;
  • Nauczyciele będą się komunikować z Uczniami drogą elektroniczną;
  • Każdy Uczeń powinien codziennie rano sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie zostaną mu przekazane informacje w zakresie tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć.
  • Zajęcia będą prowadzone w takim zakresie w jakim będzie to możliwe z uwagi na specyfikę naszej placówki, która zasadniczo jest placówką kształcenia praktycznego;
  • Zajęcia są obowiązkowe - podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i wiadomości jakie nabyli Uczniowie podczas zajęć.

 


Linki do bieżących informacji na stronach internetowych:

Informacja o zasadach funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od dn. 24.10.2020 r.

 

23 października 2020

Strona główna